Kotlovi na pelete CENTROMETAL PELET SET-ovi

CENTROMETAL (CM) PELET SET 14 - za kotao EKO-CK P 14

Centrometal CM pelet set 14 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 14-25 • CENTROMETAL...
komad 1.279,88 € - 10 % 1.151,89 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 20-25

Centrometal CM pelet set 20 - 25 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 14-25 •...
komad 1.287,35 € - 10 % 1.158,61 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 30

Centrometal CM pelet set 30 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 30 • CENTROMETAL Pelet...
komad 1.290,34 € - 10 % 1.161,30 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 35

Centrometal CM pelet set 35 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 35 • CENTROMETAL Pelet...
komad 1.291,08 € - 10 % 1.161,98 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 40

Centrometal CM pelet set 40 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 40-50 (za CPPL 40-50)...
komad 1.417,28 € - 10 % 1.275,55 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 50

Centrometal CM pelet set 50 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 40-50 (za CPPL 40-50)...
komad 1.417,28 € - 10 % 1.275,55 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 60

Centrometal CM pelet set 60 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 60-70 (za CPPL 40-50)...
komad 1.447,06 € - 10 % 1.302,35 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 70

Centrometal CM pelet set 70 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 60-70 (za CPPL 90) •...
komad 2.049,64 € - 10 % 1.844,67 €

CENTROMETAL (CM) PELET SET 90

Centrometal CM pelet set 90 montira se uz nove ili već postojeće kotlove. CM PELET SET sadrži: • CENTROMETAL Donja kotlovska vrata s otvorom za plamenik CPDV 90-110 (za CPPL 90) •...
komad 2.068,47 € - 10 % 1.861,62 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 14 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 14 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 14 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.012,86 € - 10 % 1.811,57 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 20 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 20 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 20 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.031,50 € - 10 % 1.828,35 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 25 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 25 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 25 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.084,54 € - 10 % 1.876,09 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 30 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 30 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 30 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.149,05 € - 10 % 1.934,15 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 35 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 35 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 35 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.240,80 € - 10 % 2.016,72 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 40 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 40 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 40 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.454,42 € - 10 % 2.208,98 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 50 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 50 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 50 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.559,07 € - 10 % 2.303,16 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 60 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 60 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 60 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 2.719,50 € - 10 % 2.447,55 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 70 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 70 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 70 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 3.535,21 € - 10 % 3.181,68 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CK P 90 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CK P 90 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CK 90 kw • CENTROMETAL Donja...
komad 3.664,23 € - 10 % 3.297,81 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CKB P 20 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje i toplu vodu. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CKB P 20 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CKB 20 kw s...
komad 2.385,59 € - 10 % 2.147,03 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CKB P 25 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje i toplu vodu. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CKB P 25 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CKB 25 kw s...
komad 2.460,14 € - 10 % 2.214,13 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CKB P 30 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje i toplu vodu. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CKB P 30 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CKB 30 kw s...
komad 2.559,06 € - 10 % 2.303,15 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CKB P 35 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje i toplu vodu. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CKB P 35 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CKB 35 kw s...
komad 2.622,13 € - 10 % 2.359,92 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CKB P 40 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje i toplu vodu. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CKB P 40 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CKB 40 kw s...
komad 2.824,28 € - 10 % 2.541,85 €

KOTAO NA PELETE CENTROMETAL, EKO-CKB P 50 s CM PELET SET-om

Toplovodni kotao na pelete za centralno grijanje i toplu vodu. Kompletan set za loženje peletima s kotlom Centrometal EKO-CKB P 50 sadrži: • CENTROMETAL KOTAO EKO-CKB 50 kw s...
komad 2.917,46 € - 10 % 2.625,71 €

Kotlovska vrata za CENTROMETAL pelet plamenik, CPDV 14-25

Donja kotlovska vrata mjenjaju se na novim ili već postojećim kotlovima EKO-CK P i EKO-CKB P kada dolazi do promijene vrste goriva, tj. kada se prelazi sa loženja krutim gorivom...
komad 47,04 € - 10 % 42,34 €

Kotlovska vrata za CENTROMETAL pelet plamenik, CPDV 30

Donja kotlovska vrata mjenjaju se na novim ili već postojećim kotlovima EKO-CK P i EKO-CKB P kada dolazi do promijene vrste goriva, tj. kada se prelazi sa loženja krutim gorivom...
komad 71,69 € - 10 % 64,52 €

Kotlovska vrata za CENTROMETAL pelet plamenik, CPDV 35

Donja kotlovska vrata mjenjaju se na novim ili već postojećim kotlovima EKO-CK P i EKO-CKB P kada dolazi do promijene vrste goriva, tj. kada se prelazi sa loženja krutim gorivom...
komad 74,67 € - 10 % 67,20 €

Kotlovska vrata za CENTROMETAL pelet plamenik, CPDV 40 (za CPPL-35)

Donja kotlovska vrata mjenjaju se na novim ili već postojećim kotlovima EKO-CK P i EKO-CKB P kada dolazi do promijene vrste goriva, tj. kada se prelazi sa loženja krutim gorivom...
komad 79,15 € - 10 % 71,24 €

Kotlovska vrata za CENTROMETAL pelet plamenik, CPDV 40-50 (za CPPL-40-50)

Donja kotlovska vrata mjenjaju se na novim ili već postojećim kotlovima EKO-CK P i EKO-CKB P kada dolazi do promijene vrste goriva, tj. kada se prelazi sa loženja krutim gorivom...
komad 82,14 € - 10 % 73,93 €