GRAĐEVINSKI MATERIJAL (ostali)

BITUMENSKE IZOLACIJE

Bitumenske trake V3 i V4, Bituval, Rubit...

KOMBI PLOČE

Toplinske izolacije u građevinarstvu

LJEPILO ZA KERAMIKU

TERMO LINE ljepila za polaganje keramike

OPEKA, CIGLA

Opeka blok za zidanje, stropna ispuna, cigla.

SIPOREX - POROBETON

Elementi od porobetona za gradnju i renoviranje.