Menu
Nepovratni ventili za kanalizaciju - Uspješno sprječavaju povrat vode, a ugrađuju se iznad kritičnog nivoa. Kritični novo: Maksimalna visina do koje povratna voda može prodrijeti u objekt. Ukoliko nije drugačije definirano, kritični nivo se nalazi 10 cm iznad kote terena.
Nepovratni ventili za kanalizaciju
18,18 € / kom
Brza dostava - već od 25.7.2024.
Nepovratni ventili za kanalizaciju
21,78 € / kom
Brza dostava - već od 25.7.2024.
Nepovratni ventili za kanalizaciju
42,39 € / kom
Brza dostava - već od 25.7.2024.
Nepovratni ventili za kanalizaciju
63,36 € / kom
Brza dostava - već od 25.7.2024.
Nepovratni ventili za kanalizaciju
70,92 € / kom
Brza dostava - već od 25.7.2024.