Menu
Jelova građa za krov - Kvalitetna drvena građa namijenjena krovnim konstrukcijama.
Jelova građa za krov
232,00 € / m³ 1.748,00 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
288,00 € / m³ 2.169,94 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
328,80 € / m³ 2.477,34 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
384,00 € / m³ 2.893,25 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
18,04 € / kom 135,92 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
22,55 € / kom 169,90 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
27,06 € / kom 203,88 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
31,57 € / kom 237,86 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
21,05 € / kom 158,60 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
26,31 € / kom 198,23 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
31,57 € / kom 237,86 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
36,84 € / kom 277,57 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
33,68 € / kom 253,76 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
42,10 € / kom 317,20 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
50,52 € / kom 380,64 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
58,94 € / kom 444,08 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
0,62 € / m 4,67 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
0,83 € / m 6,25 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.
Jelova građa za krov
1,66 € / m 12,51 kn
Brza dostava - već od 12.12.2023.