Menu
Cijevi i raster za podno grijanje - Instalacijsko područje utječe na toplinske gubitke pa je odabir kvalitetnih elemenata bitan preduvjet za uspješno funkcioniranje podnog grijanja. Nisko temperaturni način rada rezultira energetskom uštedom, a ujedno je, zbog smanjene emisije štetnih plinova, ekološki vrlo prihvatljivo.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,72 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,68 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,86 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,86 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,20 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,35 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
0,50 € / m
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
22,32 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
2,21 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
2,21 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
2,21 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
156,96 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
8,96 € / m²
 
Cijevi i raster za podno grijanje
8,46 € / m²
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Akcija
Cijevi i raster za podno grijanje
10,44 € / m²
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
149,94 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
6,66 € / m²
Brza dostava - već od 29.5.2024.
Cijevi i raster za podno grijanje
41,94 € / kom
Brza dostava - već od 29.5.2024.